Home

U wilt ondernemen, innoveren. Markten verkennen en betreden. Wat heeft u aan (Europese) wet-  en regelgeving? Wat zijn uw belangen en hoe behartigt u die het beste? Wat zijn de belangrijke komende juridische Europese en nationale issues? Wie zijn daarbij uw stakeholders?

Met de juiste kennis op het juiste moment kunt u als ondernemer concurrenten een slag voor zijn en blijven. Daarom helpt masters public affairs met name mkb-bedrijven bij het integreren van kansen en bedreigingen als gevolg van veranderende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving in hun businessmodel.

Wij ‘vertalen’ uw boodschap richting de beleidsmakers en politici. Masters public affairs spreekt de taal van de ondernemer en de ambtenaar. Wij weten hoe je de boodschap moet overbrengen en vooral ook hoe dat niet te doen. Bovendien kennen we de ‘mores’ in de ambtelijke arena.

Dit zorgt ervoor dat de boodschap sneller daadwerkelijk wordt begrepen en door de beleidsmakers en politici opgepakt wordt. Ook stelt het ons in staat om sneller de verwachtingen van ondernemers te managen. U weet dus eerder waar u aan toe bent.

Bovendien geven we:

Proactieve intelligence

  • Het inzichtelijk maken van relevante regelgeving en politieke ontwikkelingen, trends en kansen
  • Stakeholder management
  • SWOT-analyses op business modellen op het vlak van toekomstige wet- en regelgeving

 Strategisch advies

  • Scenarioplanning
  • Actieplannen om de boodschap over te brengen

 Gerichte bijstand

  • Gebruik maken van het (internationale) netwerk masters public affairs (zowel op politiek als op ambtelijk niveau)
  • Lobbyactiviteiten om de belangen van u als ondernemer te behartigen in de politieke en ambtelijke arena in Den Haag.
  • De organisatie van evenementen (workshops, seminars en symposia)
  • Het genereren van publiciteit om de belangenbehartiging verder kracht bij te zetten (persberichten, social media etc.)

Hierdoor kunnen uw innovaties eerder gerealiseerd worden en kunnen bedrijven efficiënt en effectief markten betreden. Ook wordt voorkomen dat bedrijven reputatieschade lijden.